MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

80%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 9% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)