MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

96%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 8 tăng 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 26/9/2018)