MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

74%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 12 giảm 12% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 19/1/2018)