MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 1 tăng 5% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 20/2/2020)