MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

63%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 9% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)