MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

92%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 6 tăng 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/7/2018)