MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

92%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 10 giảm 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 19/11/2018)