MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Du Lịch đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 50% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 6/6/2020)