MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

71%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 Tăng 0 % so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/2/2017)