MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

64%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 giảm 19% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/5/2017)