MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

65%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/6/2017)