MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

79%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 29/3/2017)