MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

76%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)